top of page

ÁSZF - tanfolyam

A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Megrendelő vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató (Együtt Németül) kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Hogyan épülnek fel az órák?
Általában először az órát beszéddel kezdjük. Ezután az előző óra anyagát ismételjük, átnézzük együtt az otthonra maradt feladatokat. Amennyiben van kérdésetek, akkor azt megbeszéljük. Új tananyagot sajátítunk el, példamondatokkal, különböző feladatokkal gyakoroljuk a megtanult részeket. A maradék időt pedig ismét a kommunikációra szánjuk.

 

Hány percesek az órák?
Az adott kurzustól függően 60 / 90 / 105 / 120 percesek lehetnek.

 

Lemondhatom az órámat?
Igen, persze. Bárkinek közbejöhet valami, semmi gond nincs azzal, ha egy adott órán nem tudsz jelen lenni. A kurzus időpontjai azonba
n fixek, így ettől függetlenül az órákat megtartjuk, s az órát követően Neked is elküldjük az anyagot, amit vettünk. Így nem fogsz lemaradni az anyaggal.

 

Visszanézhetem az órákat?
A kurzus oktatója az applikáció segítségével készít videót az óráról, hogy vissza tudják nézni a résztvevők. Az órát a rögzítéstől számítva 30 napig tudod visszanézni. Ezt a számot a Skype applikáció szabályozza. A Megrendelő (kurzuson résztvevő személy) elfogadja
, hogy az óráról videó készül, tovább elfogadja, hogy a videó rögzítésének minden aspektusa megfelel az ő személyiségi jogainak.

FONTOS! Az órákat letölteni, megosztani (sem online, sem offline módon) az adott aplikációból letölteni TILOS! A kötbér összege videónként bruttó 3000 EUR. A kurzuson részt vevő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában veszt részt a kurzuson. MINDEN letöltésről értesítés kapunk, s ha ez megtörténik, AZONNAL jogi lépéseket teszünk az illetéktelen letöltővel szemben. A titokban felvett órák személyiségi jogokat sértenek, s jogi következményeket vonnak maguk után.
 

A könyv továbbküldése, NYOMTATÁSA - online - offline megosztás

 

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy tilos a könyv vagy az abban megjelenő tartalom újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus és fizikai többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  SZIGORÚAN TILOS  a könyvből való tanítás, mind online, mind offline tekintetben. Az imént említett tevékenységeket követően a Szolgáltató (Együtt Németül) AZONNAL megteszi a szükséges jogi lépéseket a tartalmat engedély nélküli megosztó irányába. 

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege KÉPENKÉNT bruttó 1500 EUR, HANGANYAGONKÉNT 2000 EUR, illetve SZAVANKÉNT bruttó 200 EUR. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt, szociális média platformokat, csoportokat és a könyveket. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Megkapom az óra anyagait?
Ig
en, persze. Minden óra végén elküldjük az óra jegyzeteit, valamint az adott szinttől függően a saját ‘Együtt Németül’ könyvünket is, amiből tanítunk. Amennyiben egyéb könyvre lenne szükséged, arról tájékoztatunk az órák előtt, ha be kellene szerezned. 

Visszamondás

Amennyiben a Megrendelő eláll a kurzuson való részvételtől, akkor ebben az esetben a Szolgáltató a Megrendő által résztvett órák összegét (15 euró / óra áron számolva ), továbbá a Szolgáltató által biztosított kurzuskönyv összegét (21 euró / könyv áron számolva) levonva Megrendelő által teljesített kurzus díj fennmaradó részét visszautalja a Megrendelőnek. 

A Szolgáltató (Együtt Németül) az órák időpontjára és a kurzus létszámára vonatkozóan a változtatás jogát fenntartja!

Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő részére – a Megrendelő által megadott elektronikus levélcímre és/vagy a Megrendelő által használt közösségi média profiljára – továbbítja a tanfolyam részleteit és/vagy az ahhoz való csatlakozáshoz szükséges linket a tanfolyam megkezdését megelőzően, úgy a Megrendelő kifejezetten és egyértelműen kijelenti, hogy lemond azon jogáról, mely lehetővé tenné számára, hogy elálljon a Szolgáltató által nyújtott, hirdetett tanfolyammal kapcsolatos ÁSZF-től. Ezen nyilatkozat megtételével a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanfolyam részleteinek és/vagy a csatlakozási link(ek)nek a megküldésével a Szolgáltató eleget tett tájékoztatási kötelezettségének, és így a Megrendelő az említett információk kézhezvételét követően nem jogosult az előzőleg említett szolgáltatástól elállni.

A Szolgáltató a Megrendelő számára kizárólag a kurzus időtartama alatt biztosítja a Szolgáltató által készített kurzuskönyvet online formátumban. Amennyiben a Megrendelő a kurzus letelte után is szeretne hozzáférést a kurzuskönyvhöz, a kurzuskönyv anyanyelvi hanganyagához és a kurzuskönyv megoldókulcsához, abban az esetben a Megrendelőnek a Szolgáltató (egyuttnemetul.hu/könyveink) oldalán szükséges megvásárolni az adott kurzushoz tartozó könyvet. A könyvek díja az alábbi oldalon találhatóak: egyuttnemetul.hu/könyveink.

A Szolgáltató (Együtt Németül) vállalja, hogy a Megrendelő részére online hozzáférést biztosít a kurzushoz tartozó zárt Facebook csoporthoz a kurzus időtartama alatt. A Megrendelőnek minimum 1 éve készített Facebook profillal kell rendelkeznie.

Amennyiben a megrendelő nem rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, esetleges megoldásról érdeklődjön az Együtt Németül elérhetőségein a vásárlás előtt.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kerül feldolgozásra, illetve az adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjai szerint, ami https://www.egyuttnemetul.hu/datenschutz megtalálható. A Megrendelő a rendelés leadásával hozzájárul a megadott adatait a Szolgáltató (Együtt Németül) által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez.

A Megrendelő a rendelés leadásával kinyilvánítja, hogy a fenti pontokkal egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá válnak.

bottom of page