top of page

ÁSZF - élő órák

A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Megrendelő vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató (Együtt Németül) kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót (Együtt Németül) a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért (online termék esetén is), illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

A Szolgáltató (Együtt Németül) vállalja, hogy a Megrendelő részére online hozzáférést biztosít a kurzuskönyvhöz, valamint az ahhoz tartozó esetleges hanganyagokhoz, valamint a kurzushoz tartozó zárt Facebook csoporthoz. A Megrendelőnek minimum 1 éve készített Facebook profillal kell rendelkeznie.

A Szolgáltató (Együtt Németül) az órák időpontjára vonatkozóan a változtatás jogát fenntartja!

Amennyiben a megrendelő nem rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, esetleges megoldásról érdeklődjön az Együtt Németül elérhetőségein a vásárlás előtt.

A Megrendelő köteles vállalni, hogy a megvásárolt adott tanfolyam kezdési dátumát legkésőbb 1 nappal megelőző dátumig díjfizetési kötelezettségének  egy összegben banki átutalással teljes mértékben eleget tesz.

A Szolgáltató (Együtt Németül) minden esetben számlát állít ki az adott díjról, melyet emailben juttat el a Megrendelőnek.

A Megrendelő a a tanfolyam kezdetéig indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. 16 EUR / kurzuskönyv kezelési költség levonása után a fennmaradó összeg visszautalásra kerül. Amennyiben a Megrendelő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamok során az előadó és a csoporttagok provokálása, sérelmezése, szidása szigorúan tilos. Azok a tagok, akik az online kurzus csoportjában bármikor feszültséget keltenek és zavarják a csoportot a magatartásukkal, eltávolításra kerülnek és ezesetben a Szolgáltató (Együtt Németül) nem téríti vissza a kurzus díját a Megrendelőnek.

Miután az “Együtt Németül: Kurzuskönyv I.”,“Együtt Németül: Kurzuskönyv II.”,“Együtt Németül: Kurzuskönyv III.”   szerzői jogi műveknek minősülnek, tilos a nyelvkönyvekben megjelenő tartalmak újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus és fizikai többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. SZIGORÚAN TILOS  a könyvből való tanítás, mind online, mind offline tekintetben.Az imént említett tevékenységeket követően a Szolgáltató azonnal megteszi a szükséges jogi lépéseket a tartalmat engedély nélküli megosztó irányába.

Miután az “Együtt Németül: Online (élő)videós kurzusok”, "Szépségiparban dolgozóknak"; "Kereskedelemben / logisztikában dolgozóknak"; "Egészségügyben dolgozóknak"; "Vendéglátásban & hotelban dolgozóknak"; "Szobalányoknak & takarítóknak", "Várandósoknak" - tanulócsomag és gyorstalpaló (élő)videós valamint az “Együtt Németül: Dobbantó” szerzői jogi műveknek minősül, tilos a videókban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus és fizikai többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Az Együtt Németül weboldalról, szociális média oldalairól, csoportjaiból és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos az Együtt Németül weboldalának és szociális média oldalai, csoportjai tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése.

 

Az Együtt Németül név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 300 EUR, videónként 2000 EUR, illetve szavanként bruttó 100 EUR. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt, szociális média platformokat, csoportokat és a könyveket. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Amennyiben a Megrendelő lemondja a tagságát, a már letelt hónapokra nem igényelhet visszatérítést. 

FÉLÉVES Dobbantó kurzus visszamondás: Amennyiben a Megrendelő visszamondja a kurzust, akkor ebben az esetben a Dobbantó kurzusban töltött időszak havidíját (48 euró / hónapos tagsági díjjal számolva) levonva a fenmaradó összeget felhasználhatja a Szolgáltató által szervezett kiscsoportos kurzus vagy privát óra keretein belül, a Szolgáltató kapacitásának függvényében.  

HAVI Dobbantó kurzus tagság: a Megrendelőnek a tagság díját előre szükséges befizetnie.

HAVONTA MEGÚJUÓ kedvezményes csomag: A Megrendelőnek kötelező minimum 2 hónapnak megfelelő tagsági díjat kifizetnie a Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő csak 2 hónapig veszt részt a kurzuson, a Megrendelő köteles a Szolgáltató számára a Szolgáltató által készített kurzuskönyvek árát (2x15 EUR) utalás formájában megtéríteni, a tagság megszűnését követő 5 napon belül.

FÉLÉVES és HAVI Dobbantó kurzus tagság lemondása: A Szolgáltató visszamenőleg nem téríti vissza a Megrendelő számára a tagsági díjat. 
HAVI tagság lemondása: A szolgáltatás és ezzel egyidejűleg a tagság megszűnésének dátumát, a Megrendelő által írásban felmondott tagság dátumának tekinti a Szolgáltató (abban az esetben, ha a Megrendelő sikeresen teljesítette a Szolgáltató részére a minim 2 hónapos tagság díját.

GYORSTALPALÓ kurzus: A Szolgáltató a Megrendelő számára a sikeres vásárlás dátumától számítva 1 évig hozzáférést biztos a a kurzus videóihoz valamint a kurzuskönyvekhez.

Szakmai GYORSTALPALÓ kurzus: A Szolgáltató a Megrendelő számára a sikeres vásárlás dátumától számítva 1 évig hozzáférést biztos a a kurzus videóihoz valamint a kurzuskönyvekhez.

Együtt Németül Facebook csoport jelentkezés (https://www.facebook.com/groups/egyuttnemetul.hu): Minden csoportba jelentkező diák elfogadja az Együtt Németül oldalán található ÁSZF-et (https://www.egyuttnemetul.hu/aszf). A jelentkező az Együtt Németül csoportjába történő bekerülésével, a csoport tagságává válásával az ÁSZF elfogadottnak és megértettnek minősül a jelentkező részéről, abban az esetben is, ha a jelentkező a csoport kérdését és/vagy szabályát nem fogadta el és/vagy nem válaszolta meg. A csoportba jelentkező elfogadja, hogy az Együtt Németül Facebook-on direkt üzenet formájában tájékoztassa a csoportba jelentkezőt az Együtt Németül által kínált szolgáltatásokról. A jelentkező a csoportba jelentkezésével egyidejűleg elfogadja, hogy ezen, az Együtt Németül által küldött üzenet nem sérti a GDPR (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) semminemű pontját.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kerül feldolgozásra, illetve az adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjai szerint, ami itt megtalálható. A Megrendelő a rendelés leadásával hozzájárul a megadott adatait a Szolgáltató (Együtt Németül) által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez.
 

A Megrendelő a rendelés leadásával kinyilvánítja, hogy a fenti pontokkal egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá válnak.

bottom of page