top of page

ÁSZF-eBook

A Megrendelő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Megrendelő vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató (Együtt Németül) kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót (Együtt Németül) a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért (online termék esetén is), illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató (Együtt Németül) vállalja, hogy a Megrendelő részére online hozzáférést biztosít a könyvhöz, valamint az ahhoz tartozó hanganyagokhoz. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mail címmel megosztotta az általa megvásárolt online könyv hozzáférést, abban az esetben a Megrendelő elfogadja, hogy semmilyen pénzvisszafizetést nem jogosult igényelni.

A Megrendelő köteles vállalni, hogy a megvásárolt eBook árát egy összegben banki átutalással teljesíti.

A Szolgáltató (Együtt Németül) minden esetben számlát állít ki az adott könyv áráról, amelyet emailben juttat el a Megrendelőnek.

Miután az “Együtt Németül: Várandósoknak német nyelv”, “Együtt Németül: Szépségipar német nyelv” ,“Együtt Németül: Kereskedelem & Logisztika német nyelv”, “Együtt Németül: Egészségügyi német nyelv”, "Együtt Németül: Takarítóknak német nyelv", "Együtt Németül: Gasztronómia & Hotel német nyelv", “Együtt Németül: Kurzuskönyv I.”, “Együtt Németül: Kurzuskönyv II.”, “Együtt Németül: Kurzuskönyv III.” szerzői jogi műveknek minősülnek, tilos a könyvekben megjelenő tartalmak újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus és fizikai többszörözése, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. SZIGORÚAN TILOS  a könyvből való tanítás, mind online, mind offline tekintetben.Az imént említett tevékenységeket követően a Szolgáltató azonnal megteszi a szükséges jogi lépéseket a tartalmat engedély nélküli megosztó irányába.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 300 EUR, videónként 2000 EUR, illetve szavanként bruttó 100 EUR. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt, szociális média platformokat, csoportokat és a könyveket. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Tilos az Együtt Németül weboldalának és szociális média oldalai, csoportjai tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése.

 

Az Együtt Németül név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kerül feldolgozásra, illetve az adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjai szerint, ami itt megtalálható. A Megrendelő a rendelés leadásával hozzájárul a megadott adatait Szolgáltató (Együtt Németül) által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez.


A Megrendelő a rendelés leadásával kinyilvánítja, hogy a fenti pontokkal egyetért, ezáltal a feltételek elfogadottá válnak.

bottom of page